Nunca temas a ningún contrario, por grande que sea. Nunca desprecies a ningún contrario, por pequeño que sea